Einsteinova 7
851 01 Bratislava

Rezedova 29
821 01 Bratislava

Rusovská cesta 50
851 01 Bratislava

M. C. Sklodowskej 1 (Budova Hokejového Štadióna)
85104 Bratislava

 Rožňavská 1A,
831 04 Bratislava

Námestie SNP č. 8
811 02 Bratislava

Laurinská 19,
811 01 Bratislava

Legionárska 1 (Budova Banka Žilina),
010 01 Žilina